พิธีไหว้ครู 2564

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครู ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ แบบ New normal ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ เป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู

Facebook Comments