ต้อนรับครูใหม่(ครูพี่เลี้ยงเด็ก)

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายดามพ์ กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารและคณะครู ได้มอบดอกไม้และกล่าวต้อนรับคุณครูคนใหม่ นายนพดล ปักคำ ซึ่งย้ายมาจาก โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพงษกร อินทราพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่นและคณะครูเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วย

Facebook Comments