ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2564

     ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ร่วมจัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เป็นวันแห่งความปิติยินดีที่นักเรียนชั้น ม.3 ได้จบชั้นสูงสุดของโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษา ทางโรงเรียนขออวยพรให้นักเรียนทุกคนจงประสบความสำเร็จทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศต่อไป

Facebook Comments