ถวายเทียนพรรษา

นายดามพ์ กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจอมจันทร์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านจอมจันทร์, วัดบ้านปางสา, วัดบ้านนาสา, บ้านบ้านท่าข้าม ,วัดบ้านปากงุ๊, อารามสงฆ์บ้านนาแฮน,อารามสงฆ์บ้านจอมจันทร์ หมู่ 7 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป

::: คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :::

Facebook Comments