อบรมเสริมทักษะอาชีพ

โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จัดกิจกรรมการอบรมเสริมทักษะอาชีพ เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพในอนาคตหรือหารายได้ระหว่างเรียน ให้กับนักเรียน ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3 มีฐานกิจกรรมการทำแซนวิช,การทำสายคล้องแมส
ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6 มีฐานกิจกรรมการทำขนมถั่วแปบ,การทำสายคล้องแมส
ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3 มีกิจกรรมการทำขนมเทียนแก้ว,การทำพวงกุญแจ

::: คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :::

Facebook Comments