รับตราพระราชทานโครงการบ้านวิทย์น้อย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้รับมอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย รอบที่ 3 (ปี 2566-2568และระดับประถมศึกษา รอบที่ 1 (ปี 2566-2568) ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สืบเนื่องจากการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ มาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และระดับประถมศึกษา “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางธัญญาพร มงคลและนางปภัสนรัลย์ สายโนวงค์ เป็นตัวแทนในการรับมอบตราพระราชทาน ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า RAMA 9 MUSEUM

Facebook Comments