วิ่งเพื่อสุขภาพ

สรุปผลการแข่งขันกิจกรรม เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นักเรียนได้รับเหรียญรางวัลและเงินรางวัล ดังนี้
👏1. รางวัล Overall ชาย(รางวัลชนะเลิศของทุกรุ่น) : ด.ช.ภูรินทร์ อินต๊ะทุม นักเรียนชั้น ม.3
👏2. รางวัล Overall หญิง(รางวัลชนะเลิศของทุกรุ่น) : ด.ญ.วชิรญา นะจันต๊ะ นักเรียนชั้น ป.5
👏3. รุ่นนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ชาย
🥇รางวัลชนะเลิศ : ด.ช.ทรัพย์ชัย ลือชา นักเรียนชั้น ป.2
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ด.ช.ศุภวัทน์ สุริยะ นักเรียนชั้น ป.2
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ด.ช.ยศนันท์ จันกลาง นักเรียนชั้น ป.1
👏4. รุ่นนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 หญิง
🥇รางวัลชนะเลิศ : ด.ญ.ณัฐณิชา อนุมา นักเรียนชั้น ป.3
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ด.ญ.สุธิมา ขัติยะ นักเรียนชั้น ป.3
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ด.ญ.วรินทร์ดา บุญพันธ์ นักเรียนชั้น ป.3
👏5. รุ่นนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ชาย
🥇รางวัลชนะเลิศ : ด.ช.วีรวัฒน์ นาอ้อม นักเรียนชั้น ป.6
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ด.ช.ทักษ์ดนัย วุฒิ นักเรียนชั้น ป.6
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ด.ช.บวรภัทร วรรณวงษ์ นักเรียนชั้น ป.6
👏6. รุ่นนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 หญิง
🥇รางวัลชนะเลิศ : ด.ญ.สิรินทรา เขื่อนดิน นักเรียนชั้น ป.6
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ด.ญ.กนกลักษณ์ ปายแสง นักเรียนชั้น ป.5
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ด.ญ.ณัฐนิชา บุญมี นักเรียนชั้น ป.6
👏7. รุ่นนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ชาย
🥇รางวัลชนะเลิศ : ด.ช.ธนกฤต อนุมา นักเรียนชั้น ม.1
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ด.ช.วัตรฐากรณ์ จันกลาง นักเรียนชั้น ม.3
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ด.ช.เกริกชัย ลาวเปียง นักเรียนชั้น ม.3
👏8. รุ่นนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 หญิง
🥇รางวัลชนะเลิศ : ด.ญ.รักศิกานต์ พิลารักษ์ นักเรียนชั้น ม.1
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ด.ญ.ณัฐิกุล จันต๊ะ นักเรียนชั้น ม.1
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ด.ญ.กิตยาภรณ์ วุฒิ นักเรียนชั้น ม.2
Facebook Comments