งานประกวดวงดนตรีเยาวชน กาดสวนแก้วลูกทุ่ง ครั้งที่ ๒

กาดสวนแก้วรับสมัครประกวดวงดนตรีเยาวชน กาดสวนแก้วลูกทุ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559ชิงถ้วยรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33, กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, สำนักศึกษาธิการภาค1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 34 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดการประกวดวงดนตรีเยาวชนกาดสวนแก้วลูกทุ่ง (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2559 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้สืบทอดเพลงลูกทุ่งไทย ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความสนใจและซาบซึ้งถึงศิลปะทางดนตรีเพลงลูกทุ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิดค่านิยม 12 ประการ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ รู้คุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในเนื้อเพลงค่านิยม 12 ประการ

 โดยการจัดการประกวดวงดนตรีเยาวชนกาดสวนแก้วลูกทุ่ง (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2559 ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่าที่มีอายุไม่เกิน 20ปี ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559 พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งได้กล้าแสดงออก พัฒนาทักษะ สร้างประสบการณ์ในการประกวด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติดโรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันโอชา และเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ, รองชนะเลิศอันดับ1 รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจาก พลตรีโกศล ปทุมชาติ และเกียรติบัตร, รองชนะเลิศอันดับ2 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จากผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 33 และเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

Facebook Comments