เกษียณอายุราชการ คุณครูทั้ง 4 ท่าน

            งานมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติของครูโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
เรียน กรรมการบริหาร และกรรมการที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

            เนื่องด้วยทางโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิดแด่ครูของโรงเรียน ซึ่งเกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการรวม ๔ ท่าน โดยจัดงานในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

            คุณครูที่เกษียณอายุราช ดังนี้

            1. คุณครูณัฐกฤตา  ธรรมเสวี

            2. คุณครูราตรี  คำที

            3. คุณครูวิทยาพร  บุตรดา

            4. คุณครูสมชาย  ยะชุ่ม

 

 

     

show1

 

 

Facebook Comments