ขอเชิญ ร่วมทำบุญและ รับมอบอาคารเรียน ร่วมงานผ้าป่าศิษย์เก่า

สงกรานต์ปี๋ใหม่ ศิษย์เก่าพร้อมใจกั๋น ปิ๋กสถาบัน “วันคืนสู่เหย้า”
          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร  อ.เวียงสา  จ.น่าน  ขอเชิญร่วมทำบุญอาคารหลังใหม่และ ทอดผ้าป่า  “วันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าจอมจันทร์”  เพื่อหารายได้พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

 

ตั้งองค์ผ้าป่าและ ทอด ณ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร วันที่ 12 เมษยน พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น.

 


กำหนดการ
               เวลา 08.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
               เวลา 13.00 น. พิธีคารวะ รดน้ำดำหัว ครูอาจารย์
               เวลา 17.00 น. ทอดผ้าป่า “วันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าจอมจันทร์”
 
Facebook Comments