วันสุนทรภู่ 2565

     วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้นเพื่อเผยแพร่ประวัติสุนทรภู่ เห็นคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมไทย และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด โดยมีผอ.ดามพ์ กันแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

::: คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :::

Facebook Comments