กีฬา-กรีฑา ของโรงเรียนในกลุ่มอำเภอ เวียงสา 3/2560

      กีฬา-กรีฑา ของโรงเรียนในกลุ่มอำเภอ เวียงสา 3/2560  ได้กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

 

ภาพกิจกรรม  กีฬา-กรีฑา รร.กลุ่มอำเภอ เวียงสา 3  ชุดที่ 1  
ภาพกิจกรรม  กีฬา-กรีฑา รร.กลุ่มอำเภอ เวียงสา 3  ชุดที่ 2  

 

 

Facebook Comments